Zakończenie naboru projektów | Teren TR

Projekt Teren TR wywołał ogromny oddźwięk. Dostaliśmy ponad 160 zgłoszeń projektów – fantastycznych, ciekawych, inspirujących. Przez zwa dni rozmawialiśmy z wybranymi autorami i autorkami. W efekcie tych rozmów podjęliśmy decyzję o zakwalifikowaniu do pierwszego etapu 11 projektów.
Roman Pawłowski

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

*