Warunki finansowe i organizacyjne II etapu

Wszystkie projekty będą miały takie same warunki techniczne i organizacyjne:

  • budżet 5 tys. zł, który realizatorzy mogą przeznaczyć na cele, związane z realizacją projektu (np. elementy scenografii, muzyka, wideo)
  • obsada od 1 do 7 aktorów
  • czas trwania pokazu od 60 do 90 minut
  • czas prób 3 tygodnie, w tym 3 dni prób generalnych na scenie
  • montaż i demontaż scenografii i świateł nie dłuższy niż 1 godzina
  • każdy z pokazów zostanie powtórzony co najmniej 3 razy: jako próba czytana, pokaz warsztatowy i pokaz finalny

W razie włączenia pokazu do repertuaru TR Warszawa z twórcami zostaną zawarte odrębne umowy na realizację