TR Warszawa

TR Warszawa to teatr dynamiczny wychylony w stronę eksperymentu. Miejsce gdzie można iść w różnych kierunkach.

Tym razem chcemy dać szansę na wypowiedz młodemu pokoleniu, które próbuje zaistnieć w kulturze miasta. Warszawa potrzebuje kolejnych odcinków metra, dróg i mostów, ale Warszawa potrzebuje też określonego standardu życia kulturalnego. Życia które ma swoją temperaturę i rozmach. Oczekujemy entuzjazmu i nowych emocji! Teatr to fuzja świeżości i doświadczenia. Praca z młodymi ludźmi będzie poszukiwaniem nowych dróg.

Nie szukamy następców. Chcemy razem stworzyć coś co wykracza poza obowiązujące dzisiaj estetyki!