Marta Tracz

Marta Tracz

Marta Tracz: Jestem absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (specjalizacje teatralna i filmowa). Ukończyłam roczny kurs montażu w Warszawskiej Szkole Filmowej. Założyłam Koło Filmowe UKSW, FilmOFFka, skupiające studentów zainteresowanych zarówno realizacją krótkich form filmowych, jak i analizą dzieł kinematograficznych. Jestem także współzałożycielką grupy filmowej Swallow Art Film, realizującej krótkometrażowe filmy niezależne, w której pełnię funkcje kierownika produkcji i montażystki. Z TRwizją związałam się w 2013 roku.