Szukamy realizatorów do Terenu TR!

TR Warszawa ogłasza nabór realizatorów do programu warsztatowego Teren TR. Poszukujemy początkujących reżyserów, scenografów, reżyserów światła, kompozytorów, kostiumografów, twórców wideo, otwartych na doświadczenie z nowymi rodzajami ekspresji teatralnej. Wybrane osoby zaprosimy do współpracy przy realizacji pięciu projektów warsztatowych Terenu TR od marca do czerwca 2015. Będą one pracować z twórcami, rekomendowanymi przez autorów i teatr. Najlepsze projekty mają szansę wejść do repertuaru TR Warszawa.

Jak się zgłosić?

Kandydatki i kandydatów do programu prosimy o przysłanie mailem na adres terentr@trwarszawa.pl aplikacji, składającej się z artystycznego CV oraz dokumentacji dwóch wybranych realizacji – do wyboru: maks. 10 minut wideo (dopuszczalny format mp4; maksymalny rozmiar 500 MB) i/lub maksymalnie 10 minut audio (mp3) / 10 fotografii (jpg) / 10 projektów/rysunków (pdf lub jpg) – z opisem. W przypadku nadesłania większej ilości plików będą brane pod uwagę tylko pierwsze załączniki z listy, mieszczące się w limicie. Termin nadsyłania aplikacji mija 7 stycznia 2015 o północy.

Kto i kiedy wybierze realizatorów?

Osoby do programu wybierze komisja artystyczna w składzie: Grzegorz Jarzyna, Roman Pawłowski, Maria Maj w porozumieniu z autorkami i autorami wybranych projektów Terenu TR. Wybór będzie uzależniony od artystycznego charakteru projektów. Ogłoszenie wyników naboru realizatorów nastąpi 30 stycznia 2014.

Jakie wynagrodzenie otrzymają realizatorzy?

Realizatorzy, biorący udział w realizacji projektów warsztatowych otrzymają ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto. W przypadku włączenia pokazu warsztatowego do repertuaru TR Warszawa z jego realizatorami i autorami zostaną zawarte odrębne umowy.

Kiedy odbędą się próby?

Próby do projektów warsztatowych będą trwały między marcem a czerwcem 2015. Przewidujemy w sumie 3 tygodnie prób do każdego z projektów (ok. 21 prób). Każdy z projektów zostanie zaprezentowany co najmniej trzy razy: jako czytanie, pokaz warsztatowy i pokaz finalny. Pokazy finalne odbędą się w dniach 16 – 21 czerwca na scenie TR Warszawa.

Co to jest Teren TR?

Teren TR to projekt warsztatowy, którego celem jest wspieranie rozwoju nowych artystek/artystów teatru oraz poszukiwanie oryginalnych pomysłów na teatralną ekspresję. Jego koncepcja nawiązuje do projektu Teren Warszawa z 2004 roku, dzięki któremu do polskiego teatru weszła cała grupa utalentowanych dramatopisarzy, reżyserów i aktorów, a repertuar TR Warszawa wzbogacił się o serię przedstawień, zrealizowanych w przestrzeniach nieteatralnych. W odróżnieniu od Terenu Warszawa, nowy program jest realizowany w siedzibie teatru, na scenie i w sali warsztatowej. To powrót do idei TR Warszawa jako artystycznego schronu, w którym można eksperymentować i podejmować twórcze ryzyko.

Z czego składa się program?

Teren TR podzielony jest na dwa etapy. W etapie I – przygotowawczym (październik 2014 – grudzień 2014) autorzy i autorki 11 projektów wybranych w konkursie rozwijają swoje koncepcje przedstawień i sztuk teatralnych przy wsparciu ekspertów. W etapie II – realizacyjnym pięć wybranych projektów zostanie wystawionych w formie pokazów warsztatowych w TR Warszawa. Opisy projektów, biorących udział w I etapie programu można znaleźć na stronie www.terentr.pl. Lista projektów, skierowanych do produkcji zostanie ogłoszona 6 stycznia.

Kto zrealizuje projekty?

Wokół każdego projektu powstanie grupa, w skład której wejdzie reżyser oraz w zależności od potrzeb projektu: scenograf i/lub kompozytor, kostiumograf, reżyser światła, twórca wideo (maksymalnie 5 realizatorów na projekt). Listę realizatorów ustali dział artystyczny TR Warszawa we współpracy z autorką/autorem każdego projektu. Podstawę obsady aktorskiej stanowić będą aktorzy zespołu TR Warszawa. Autorki/autorzy projektów mogą wziąć udział w realizacji projektów i zgłaszać swoich realizatorów. W procesie produkcji, organizacji i promocji pokazów pomagać będą wolontariusze.

Kiedy projekty zostaną pokazane?

Czytania i prezentacje projektów odbędą się między marcem a czerwcem 2015. Cały program zakończy w czerwcu 2015 przegląd wszystkich pięciu projektów. Najlepsze pokazy mają szansę wejść w kolejnych sezonach do repertuaru TR Warszawa po ich rozwinięciu w pełne spektakle.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*