Rusza nabór na Moduł I: Zawód Producent/Kurator!

Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych SWPS we współpracy z Nowym Teatrem Warszawie rozpoczyna swoją działalność edukacyjną w nowatorskiej formule programowej:

Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych to pierwszy w Polsce kierunek studiów umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających zrozumieć idee artystyczne i zasady działania współczesnego teatru artystycznego i zarządzania współczesną kulturą. Grono ekspertów – praktyków w swoich dziedzinach oraz wybitnych osobowości twórczych gwarantuje dostęp do nowocześnie usystematyzowanej oraz rewolucyjnie ustrukturyzowanej wiedzy. Program studiów w LPK to jedyne w swoim rodzaju połączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej, umożliwiające zrozumienie istoty znamiennych zdarzeń artystycznych i procesów przebiegających nie tylko w teatrze polskim, ale także europejskim. Skrzyżowanie wielu dziedzin w procesie nauczania odzwierciedla proces krzyżowania się rozmaitych dziedzin sztuki. Dzisiejszy teatr jest na to „krosowanie” szczególnie łasy.

Adresatami studiów są studenci, absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, pracownicy instytucji kulturalnych, nauczyciele i pedagodzy teatralni, przyszli kierownicy literaccy teatrów, dramaturdzy i rzecznicy prasowi, kuratorzy, organizatorzy festiwali, producenci, dziennikarze, którzy chcieliby pisać o teatrze, organizatorzy wydarzeń performatywnych, animatorzy kultury.

Studia jednoroczne łączą nowoczesne myślenie o kulturze i świecie społecznym, teorię z praktyką teatralną, koncentrując się wokół trzech modułów:
• Dziennikarstwo kulturalne
• Kurator/Producent
• Dramaturgia

Modułowa struktura studiów w LPK umożliwia kształcenie w kilku różnych kierunkach, gwarantując zdobycie umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy w instytucjach kultury i mediach. Studia w LPK przygotowują do takich zajęć jak dziennikarz kulturalny, producentkurator,
dramaturg, kierownik literacki. Przygotowują do współpracy z różnego rodzaju placówkami edukacyjnymi (szkoły, ośrodki kultury itp.).

Wszystkie zajęcia dają głęboki wgląd w praktyczną naturę tych zawodów. Dodatkowym atutem są Masterklasy, w czasie których studenci mają możliwość bliskiej współpracy z uznanymi artystami.Wykładają m.in. Marek Beylin, Marcin Cecko, Krystyna Duniec, Stanisława Celińska, Joanna Derkaczew, Joanna Krakowska, Adriana Prodeus, Małgorzata Szczęśniak, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Paweł Sztarbowski, Paweł Wodziński.

Ukończenie każdego modułu łączy się z uzyskaniem świadectwa jego ukończenia.

Studenci Laboratorium Nowym Praktyk Teatralnych SWPS we współpracy z Nowym Teatrem mają możliwość stałej współpracy z Teatrem Nowym w Warszawie, z Teatrem Powszechnym w Warszawie, z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, z Teatrem im. Bogusławskiego w Kaliszu, z Bemowskim Centrum Kultury. Otrzymują również możliwość scenicznej prezentacji swoich artystycznych pomysłów, a także organizowania dyskusji nad interesującymi ich problemami artystycznymi i społecznymi w salach teatralnych.

Każdy z modułów zakończy się przygotowanym pod okiem profesjonalisty performansem.

Adresaci: studenci, pracownicy instytucji kulturalnych, nauczyciele i pedagodzy teatralni, przyszli kierownicy literaccy teatrów, dramaturdzy i rzecznicy prasowi, kuratorzy, organizatorzy festiwali, producenci, dziennikarze, organizatorzy wydarzeń performatywnych, animatorzy kultury.
W ramach studiów przewidziane są praktyki, stała współpraca i staże w:

Teatrze Nowym w Warszawie, Teatrze Powszechnym w Warszawie, Teatrze Polskim w Bydgoszczy, Instytucie Teatralnym, Centrum Kultury Nowoczesnej, Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie, „Krytyce Politycznej”.

Prof.dr hab. Krystyna Duniec
Kierownik Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych SWPS

Leave a comment

Your email address will not be published.

*