Kontakt

Osobą upoważnioną ze strony TR Warszawa do kontaktu z uczestnikami jest Jacek Telenga

jacek.telenga@trwarszawa.pl

Przejdź na stronę TR Warszawa

www.trwarszawa.pl