Jakich twórców szukamy w ramach projektu Teren TR?

Dla mnie będzie ważne znaleźć takich twórców, którzy mają odwagę krytycznie spojrzeć nie tylko na otaczającą ich rzeczywistość, ale także na samą instytucję teatru i na język teatralny.

Roman Pawłowski, kurator teatralny, członek komisji artystycznej Terenu TR