Jak będziemy pracować w ramach Terenu TR?

Uczestnicy obu etapów będą naszymi gośćmi i rezydentami przez cały sezon. Będą mogli uczestniczyć w próbach wznowieniowych i próbach do nowych produkcji. Będą mieli okazję do dyskusji, porozumienia, dialogu z ekspertami i wybitnymi twórcami teatralnymi.

Roman Pawłowski, kurator teatralny, członek komisji artystycznej Terenu TR