Grzegorz Jarzyna | dyrektor artystyczny TR Warszawa

Grzegorz Jarzyna, ur. 1968 w Chorzowie, jest jednym z najbardziej znanych polskich twórców teatralnych. Jego pojawienie się zrewolucjonizowało polski teatr. Absolwent wydziału filozofii UJ i reżyserii krakowskiej PWST. Od 1998 roku Dyrektor Artystyczny TR Warszawa (dawniej Teatr Rozmaitości), jednej z najbardziej innowacyjnych scen w Polsce.

Jarzyna ma na swoim koncie reżyserię tekstów klasycznych, które poddawał śmiałej reinterpretacji, adaptacji wielkich powieści europejskich, głośnych tekstów współczesnych a także oper. Pasjonuje go łączenie gatunków, czego wyrazem są spektakle: 2007: Macbeth według Shakespeare’a, niemal filmowa inscenizacja rozgrywająca się na czterech planach, oraz Giovanni na podstawie Don Giovanniego Wolfganga A. Mozarta i Don Juana Moliera, przedstawienie będące połączeniem teatru dramatycznego i opery.

W ramach Terenu TR Grzegorz Jarzyna poprowadzi klasę mistrzowską dla uczestników programu.

Więcej >

„Po pierwszym projekcie Terenu Warszawa rozbudziła się świadomość wśród twórców, że można samemu doprowadzić do końca produkcję teatralną. W tym momencie spotykam wielu ludzi na swojej drodze, którzy kiedyś w nim uczestniczyli i którzy dziś są profesjonalnymi partnerami do rozmów – część z nich zaprosiliśmy do stałej współpracy – Roma Gąsiorowska, Agnieszka Podsiadlik, Janek Dravnel (…) Kładziemy nacisk na innowacyjne projekty oraz na pracę zespołową. Ważna jest dla mnie także interdyscyplinarność projektu – wyobrażam sobie projekt oparty na komiksie, serii zdjęć czy instalacji artystycznej. Najważniejsze jest jednak, by projekt odbył się na scenie teatru i by wystąpił w nim co najmniej jeden aktor, by było to działanie performatywne”- Grzegorz Jarzyna.

Grzegorz Jarzyna o Terenie Warszawa: