FAQ

1.Czy muszę być studentem/studentką szkoły artystycznej, żeby wziąć udział w konkursie Teren TR?
Nie. W konkursie udział wziąć może każdy.

2. Czy może być więcej niż jeden autor projektu?
Tak, jeśli ma to merytoryczne uzasadnienie.

3. Czy jako autor mogę wyreżyserować swój projekt?
Reżyser projektu zostanie wybrany w porozumieniu z autorem i komisją Terenu TR. Nie jest wykluczone, że może nim zostać sam autor, nie jest to też jednak założeniem.

4. Zajmuję się scenografią. Czy mogę wziąć udział w konkursie Teren TR?
Tak, w późniejszym terminie zostanie ogłoszony nabór na realizatorów projektu.

5. Czy mogę zgłosić tekst sztuki, który jest kolażem paru innych tekstów?
Tekst sztuki musi być nowym, wcześniej niezrealizowanym tekstem. Kolaż istniejących już tekstów, nie jest traktowany jak tekst nowy, i nigdy wcześniej nie zrealizowany.

6. Czy czas trwania pokazu mojego projektu może być dłuższy od czasu określonego w regulaminie.
Niestety nie, z przyczyn technicznych i organizacyjnych czas trwania pokazu projektu nie może być dłuższy od czasu określonego w regulaminie.

7. Jestem aktorem/aktorką. Czy mogę wziąć udział w konkursie Teren TR?
Tak, jeśli zgłosisz do nas swój projekt. Celem konkursu Teren TR nie jest wyłonienie nowych aktorów, tylko autorów projektu.

8. Czy w projektach Terenu TR udział wezmą udział wyłącznie aktorzy zespołu TR Warszawa?
Do projektów powinni zostać zaangażowani przede wszystkim aktorzy zespołu TR Warszawa, jeśli jednak z przyczyn organizacyjnych nie będzie to możliwe, wówczas do projektu zaproszeni zostaną aktorzy gościnni.

9. Czy liczba aktorów może być większa niż ta podana w regulaminie?
Nie, w projekcie maksymalnie może wziąć udział siedmiu aktorów.

10. Czy projekt będzie pokazywany na scenie TR Warszawa.
Tak, finalny pokaz projektu odbędzie się na Dużej Scenie TR Warszawa.