Etap II: czytania i pokazy warsztatowe

Spośród przedstawionych scenariuszy i sztuk z I etapu komisja artystyczna wybierze pięć projektów, które zostaną zrealizowane w formie pokazów warsztatowych w TR Warszawa. Wokół każdego projektu powstanie grupa realizacyjna, w skład której wejdą reżyser oraz w zależności od potrzeb projektu: scenograf i/lub kompozytor, kostiumograf, realizator świateł, realizator wideo. Skład grupy realizacyjnej oraz obsadę aktorską ustali dział artystyczny TR Warszawa we współpracy z reżyserem i autorem/autorką projektu.

Realizatorzy zostaną wybrani w osobnym naborze.

Podstawę obsady stanowić będą aktorzy zespołu TR Warszawa.

W procesie produkcji, organizacji i promocji pokazów pomagać będą wolontariusze.

Każdy projekt zostanie zaprezentowany co najmniej trzy razy: jako czytanie sceniczne, pokaz warsztatowy i pokaz finałowy. Cały program zakończy w czerwcu 2015 przegląd wszystkich pięciu projektów.

Najlepsze pokazy mają szansę wejść w kolejnych sezonach do repertuaru po ich rozwinięciu w pełne spektakle.

Autorzy projektów, zakwalifikowanych do etapu II otrzymają honoraria w wysokości 2000 zł brutto.